torsdag den 15. juni 2017

Göteborgsandan lockar fler att hyra lokaler i Göteborg

Precis som i de flesta av Sveriges storstadsregioner är trycket på kommersiella lokaler stort i Göteborg. Man har de senaste åren stolt kunna visa upp en blomstrande turism, en växande befolkning samt ett näringsliv som får Poseidon att skina. Framgångar som tillsammans ökar efterfrågan om att vara en del av marknaden och näringslivet i regionen - vilket avspeglar sig väl i statistiken sett till att hyra lokaler i Göteborg. Allra populärast just nu är det med kontorsverksamheter, där  uthyrningsgraden i centrala Göteborg hos marknadens större aktörer är så hög som mellan 95 och 97 procent. Vill man lägga vantarna på en lokal i de där sista få lediga procenterna kan det därför vara en god idé att direkt spana in utbudet. Det kan du snabbt komma igång med här på Verksamhetslokaler.se.

Läs mer om marknaden för att hyra lokaler i Göteborg i
Verksamhetslokaler.se's senaste blogginlägg här.
Riktar man istället blickarna framåt ser även framtiden ljus ut för regionen i stort. Både befolkning och och sysselsättningsgrad spås öka de nästkommande åren, vilket lägger en stabil grund för en ekonomi på uppsving i regionen. För den som letar efter lokal att hyra i Göteborg innebär det dock att läget kommer fortsätta att se ut som det gör den närmaste framtiden och därmed präglas av tuff konkurrens över de mest centrala lokalerna. Staden förväntas dock att kunna presentera en del färdigställda nyproduktioner någon gång 2019-2021 som ska komplettera den nuvarande marknaden. Dels är tanken att dessa lokaler att hyra i Göteborg ska vara mer yteffektiva och moderna - i enlighet med vad som efterfrågas på marknaden just nu - samt att de ska vara belägna i områden knutna till centrum genom enkel kommunikation. På så vis expanderar man staden rent geografiskt och utmanar föreställningen om att de bästa lokalerna enbart ligger på "AA-lägen" innanför vallgravarna.

Ser man bakom kulisserna till Göteborgs framgångar de senaste åren landar man ofta i det som kallas för Göteborgsandan. En anda som uppstod när staden och näringslivet valde att gå hand i hand mot framtiden med gemensamma mål, visioner och drömmar. Ett unikt sammarbete på många plan och som nu ger avkastning i form av tillväxt och positiva vindar över staden. Det är därför föga förvånande att allt fler verksamheter och varumärken väljer att rikta sina blickar mot Sveriges näst största stad och att allt fler önskar hyra lokaler i Göteborg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar