onsdag den 30. august 2017

Hyresfastighet till salu – är det vad vi har att vänta oss?

Idag är vi inte särskilt vana vid att se skyltar med texten ”hyresfastighet till salu”. Indikationer pekar dock mot att detta kan komma att ändras i framtiden. Enligt en ny undersökning är hela 98% av fastighetsägare oroade över marknaden och hyresfastigheterna framtid, medan endast 2% inte anser att det finns ett direkt hot. Varför många redan börjat välja att lägga ut sin hyresfastighet till salu är på grund av oron över priser som stigit i en fart som avkastningen inte hunnit med i. Ett motargument som pekar på att denna oro är ogrundad är att den sammanlagda avkastningen under fjolåret låg på strax under 12% vilket tyder på fortsatt goda investeringsmöjligheter. Detta har lett till att färre fastighetsägare överväger att sätta upp sina skyltar med ”hyresfastighet till salu”. Ett starkt tecken på fortsatt förtroende för marknaden är Riksbyggens förvärv av hyresfastigheter från Helsingborghem i början av året. Helsingborg har visat ovanligt stark utveckling vilket lett till en optimistik syn på det stora förvärvet. Om du själv är på jakt efter hyresfastighet till salu i Helsingborg kan du påbörja sökandet snabbt och enkelt här.

Fortsatt i Helsingborgsområdet har en undersökning gjorts som visar på att ägande av hyresfatigheter förblir gynnsamt. Genomsnittshyran för en trerumslägenhet i området låg enligt studien på runt 6 400 kronor i månaden – en klart rimlig summa även i andra delar av landet. Det är dock först när man gräver djupare och jämför hyresutvecklingen med övrigt konsumentprisindex som det framgår att denna summa egentligen inte borde vara högre än 3 400 kronor per månad. Den reella hyran är således nästan dubbelt så hög som den borde enligt konsumentprisindex i allmämhet. Att äga en hyresfastighet är alltså på många sätt fortsatt en gynnsam affär – något som lett allt fler investerares blickar mot marknaden för hyresfastigheter till salu.


Vi på Bostadsdeal har tidigare berört ämnet ”hyresfastigheter till salu”. Du kan läsa hela det tidigare blogginlägget om just detta här. I det tidigare blogginlägget drog vi en del-slutsats om att framtiden kan komma att bjuda på ett smalare utbud och att investerare på så sätt skulle få svårare att finna lockande objekt. Så behöver inte längre vara fallet. Under förutsättningen att missnöjet mot avkastningen, på goda grunder eller ej, fortsätter stiga, kommer allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, eller också kommer fastighetsägarna välja att lägga ut hela fastigheten till försäljning. Framtiden för hyresfatigheter till salu är således oviss, även om det mesta pekar på att det fortsatt är en mycket gynnsamm marknad. 

tirsdag den 22. august 2017

Nya möjligheter för dig som söker lokal i Umeå!


Runt om i landet söker sig befolkningen från glesbygden in mot storstäderna. Framför allt är det Stockholm, Göteborg och Malmö som växer, men de är långt ifrån ensamma att via upp detta mönster. I Umeå var befolkningstillväxten förra året större än den har varit sedan mitten på 1990-talet. Stadens tillväxt har även fått hjulen att snurra inom näringslivet. Kommunen har nu beslutat om ett nytt jättebygge vid Östra station som ger sig som söker en lokal i Umeå nya spännande möjligheter. Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt Peab och Hemsö Fastighets förslag om en jättelik byggnad på 16 500 kvadratmeter med tillhörande grönområden och en idrottshall. Själva byggnaden kommer bestå av flertalet butiker, affärer, kontor, gym och ett parkeringshus. Det nya projektet kommer upprättas vid gång- och cykelbron Svingen, från vilken man ska kunna gå och cykla direkt in i byggnaden. Sök direkt efter en lediga lokal i Umeå här.  


En av de huvudsakliga anledningarna till att Umeå blivit Norrlands största tätort är upprättandet av stadens respekterade universitet. Umeå universitet har idag drygt 30 000 helårsstudenter och stadens befolkning har fördubblats sedan dess invigning 1965. Då medelåldern inte är mer än 38 år i Umeå har staden kommit att förknippas med en beständig cirkulation av människor kring alla restauranger, kaféer och butiker. Den enorma satsningen vid Östra station beräknas kosta strax under 500 miljoner, men förväntas bli en succé på grund av sitt strategiska läge med gångavstånd till såväl goda kommunikation som till universitetet och sjukhuset. Området kring Östra station kommer bli allt mer eftertraktat vid upprättningen av den nya byggnaden. Söker du lokal i Umeå bör du noggrant undersöka hur de olika områdena skiljer sig från varandra:

Centrala stan: Centrala stan är den mest tätbefolkade stadsdelen. Här återfinnes i huvudsak butikslokaler och kontorsbyggnader.

 Tunnelbacken: Tunnelbacken ligger precis i närheten av Umeå universitet och stadens sjukhus och har idag ett stort antal affärer och restauranger. Området ligger också tätt på det den planerade byggnaden vid Östra station.

Carlshem: I närområdet till denna stadsdel ligger shoppingcentret Strömpilen med stans största matbutik, klädesbutiker, apotek och systembolag. Här finns även flera förskolor, daghem och kommunens främsta grundskola.

När du fått en klar bild över de olika områdena kan du påbörja ditt sökande och finna en lokal i Umeå som passar just dig!

onsdag den 16. august 2017

Bristen på lokaler på Kungsholmen gör väg för innovation och nytänkande

Det är kanske inte direkt någon nyhet att det är brist på lokaler på Kungsholmen. Situationen är precis densamma som i övriga Stockholm, och i mångt mycket i övriga landet (om man ser till de större städerna). Det har lett fram till nya initiativ från många aktörer för att fortsätta med samma tillväxt och för att kunna möta det ökade utbudet på lokaler på Kungsholmen. Bland annat har detta medfört att man tagit beslut om nya lokaler för S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. För att vara mer exakt planeras det här en utbyggnad om cirka 29.000 kvadratmeter. Av dessa ska omkring 5000 kvadratmeter vara renovering av nuvarande fastighet, och resterande 24.000 kvadratmeter skall fördelas i två helt nya lokaler på Kungsholmen. Vidare skriver Verksamhetslokaler.se i sitt senaste blogginlägg att detta kommer resultera i en ökad kapacitet med cirka 6000 vårdtillfällen och en förlossningskapacitet som går från 79.000 till 100.000. En välkommen satsning, tror jag de flesta stockholmare skriver under på.

Det är inte bara sjukhuset som växer på Kungsholmen. Även Bonava har gått in med en större investeringen i den centrala stadsdelen. Projektet, som kommer landa på omrking 970 miljoner kronor, ska resultera i 182 nya bostäder och sju nya lokaler på Kungsholmen. Projektet har utåt sett komunicerats som Kristinebergs slottspark, då det är där investeringen sker. Även Folksam har valt att investera i lokaler på Kungsholmen. Detta då man förvärvade Riksarkivet i en affär som uppges ha varit värd 550 miljoner kronor. Där var säljarna Blackstone och Areim.

Önskar du också att flytta till Kungsholmen? Då kan du se alla just nu lediga lokaler på Kungsholmen här! I takt med att Kungsholmen har blivit mer populärt har det också blivit svårare att finna lediga lokaler. Det har i sin tur lagt vägen för fler att tänka innovativt och utanför ramarna för att möta den ökade efterfrågan på lokaler på Kungsholmen. Ett lysande exempel på detta är den Sverigefinska kyrkan som efter sin renovering av aulan planerar på att göra aulan tillgänglig för andra verksamheter och föreningar - just för att demokratisera tillgången till lokaler på Kungsholmen.

torsdag den 10. august 2017

Fler butikslokaler i Göteborg skapar jobb

Allt fler internationella kedjor och märken har de senaste åren riktat blickarna mot Sveriges näst största stad, Göteborg. Det har givit ringa på vattnet och varit en motor i ett redan växande näringsliv. Med ännu fler butikslokaler i Göteborg som hyrs av välkända märken och kedjor, desto större blir intresset. Det blir som en positiv spiral som man nu önskar att bevara. En av många orsaker till varför intresset från etablerade varumärken är större och att efterfrågan på butikslokaler i Göteborg har ökat är att allt fler konsumenter drar sig till de stora designer-märkena. Från att tidigare riktat sig mest till segmentet med höginkomsttagare har det nu blivit en öppen marknad där alla suktar efter produkter från de stora designer-märkena. Ett bredare utbud från dessa märken och kedjor gör det möjligt att komma över produkter till billigare pris än tidigare, vilket gjort det till ett mer allmänt intresse.

Drömmer du också om att starta upp din butik i Göteborg? Eller kanske expandera och öppna upp fler butiker? Då kan kan du snabbt och enkelt få en överblick över alla just nu lediga lokaler i Göteborg på denna sida. Vill du läsa på lite mer först om näringslivet i Göteborg och hur framtidsprognoserna ser ut, har Verksamhetslokaler.se gjort en mindre analys över hur det ser ut för det blomstrande Göteborg. Det blogginlägget kan du läsa här.

Bara under 2015 ökade antalet jobb inom detaljhandeln i Göteborg med 1000 nya tjänster. Det är en fantastisk utveckling och helt enkelt resultatet av fler butikslokaler i Göteborg. För att fortsätta i samma spår och bevara (till och med öka ytterligare) denna utveckling har staden tagit fram en strategi. Den sträcker sig till och med år 2035 och omfattar en djupare analys av bland annat befolkningstillväxt och vart det finns så kallade luckor i dagens stadsplanering som kan optimeras bättre.

onsdag den 2. august 2017

Svårigheten att finna lokal i Stockholm sätter käppa i hjulet

Det är knappast någon hemlighet att det kan vara svårt att finna en lokal i Stockholm som är ledig och/eller tillgänglig. Ändå menar 14 procent av en grupp lokalägare i Stockholm - via en undersökning - att de inom en treårsperiod gärna byter lokal. Den vanligaste orsaken till varför de önskar byta lokal är att verksamheten växer och att de därmed behöver mer utrymme. Av de som hade sina lokaler inne i de centrala delarna av Stockolm ville mer än hälften (för att vara exakt; 53 procent) vid ett byte gärna stanna kvar i samma område/stadsdel som den nuvarande lokalen är belägen i. Letar du efter ny lokal? Eller intresserad av göra just - att byta upp sig till en större lokal? Då finner du alla just nu lediga lokaler i Stockhol här på Verksamhetslokaler.se.

Även en båt kan fungera som lokal i Stockholm.
I sitt senaste blogginlägg på Verksamhetslokaler.se tar man upp hur bristen på lokaler i Stockholm påverkar föreningslivet i huvudstaden. Läs hela inlägget här. Faktum är att det har gått så långt att man i början av året var tvungen att vidta mer eller mindre drastiska åtgärder. Det man gjorde var att man öppnade upp skolor, matsalar och aulor för att föreningslivet till mångt och mycket skulle kunna fortlöpa som vanligt. Det rör sig främst om studiecirklar, körer, musikspelande och andra aktiviteter som på så många plan är ett viktigt inslag i ett välmående och fungerande samhälle. Framförallt då det till stor utsträckning rör sig om unga människor och deras fritidssysselsättning är det oerhört viktigt att främja och stimulera den. Det är även ett viktigt inslag i den kulturella värdegrund som samhället till mångt och mycket vilar på. Alla ska ha rätt att göra vad de vill.

Det är dock inte bara mörker på marknaden för lokal i Stockholm. I en undersökning framgår det nämligen att många av de som har lokal i Stockholm idag är intressare att byta lokal någon gång inom de närmsta tre åren. Det innebär att det i vart fall skapas en viss ruljans på marknaden och att fler lokaler blir lediga. Likaså innebär den växande befolkningsmängden en större arbetskraft och därmed mer resurser och möjligheter för näringslivet att expandera och utvecklas. Framtiden ser med andra ord trots allt rätt ljus ut!