fredag den 7. oktober 2016

Göteborg i topp i ny rapport

I en nyligen gjord rapport av Sweco gällande vilken skandinavisk stad som har de bästa demografiska- och geografiska förutsättningar för placering av centrallager, ligger Göteborg i topp. Genom faktorer som lokalhyra, löner,  tullkostnader, mark, inkommande landtransporter från kontinenten och ledtider finner man Göteborg som den stad där det är mest kostnadseffektivt för företag att ha sina centrallager. En annan stad som ligger i topp på samma lista är Oslo. Den stora skillnaden mellan Oslo och Göteborg är främst löner och hyra, som är billigare i Göteborg. Hamnkapaciteten i Göteborg nämns också som en starkt bidragande orsak till dess attraktiva läge.
http://www.fastighetssverige.se/artikel/goteborg-skandinaviens-basta-lage-for-centrallager-22170

Ingen kommentarer:

Send en kommentar