tirsdag den 17. januar 2017

Så kan du gå tillväga för att hyra ut lokal - utan att använda fastighetsmäklare!

Verksamhetslokaler.se har just lanserat en ny uthyrningsguide, som kan läsas här: Hyra ut lokaler utan fastighetsmäklare. Där kan du, oavsett fysisk placering, läsa om hur du kan vara din egen fastighetsmäklare när du ska hyra ut dina lokaler.

"För de flesta fastighetsbolagen och företagen kommer det i fortsättningen vara relativt simpelt att hyra ut lokaler utan hjälp från fastighetsmäklare eller lokalförmedlare. Man ska ha kunskap om de viktigaste priciperna i hyreslagen, man ska veta hur man prissätter lokalerna och man ska veta hur man marknadsför sina lokaler. Via guiden kan man få information om alla dessa saker", berättar Thomas Barfod.

Inte längre lika attraktivt med fastighetsmäklare när man ska hyra ut lokal!
I mottsättning till bostadsmarknaden, där man nästan alltid använder sig av en mäklare, använder hyresvärdar mer sällan fastighetsmäklare när de ska hyra ut lokal:

"Långt de flesta i det professionella segmentet av hyresvärdar, däribland fastighetsbolag, administratorer och kontorshotell, har kompentens kring uthyrningen av deras lokaler och använder sig därför sällan av en fastighetsmäklare när de ska hyra ut lokal. I det mindre proffesionella segmentet av hyresvärdar, dvs. verksamheter som t.ex. hyr ut en överskottsplats, är det också naturligt för de flesta at skippa fastighetsmäklaren när de ska hyra ut lokal. Att man då ska bo under samma tak som hyresgästen, och att personkemin med hyresgästen då måste stämma, gör att många företag gärna sköter uthyrningsprocessen själva", berättar Thomas Barfod.

http://www.verksamhetslokaler.se/nyheter/hyra-ut-lokal-utan-fastighetsmaeklare.aspx

Läs mer om att hyra ut lokal:

Hyra ut lokal
Hyra ut kontor
Hyra ut klinik
Hyra ut butik
Hyra ut lager

Ingen kommentarer:

Send en kommentar