torsdag den 20. april 2017

Hyresfastigheter till salu - en debatt som engagerar många

Det som tidigare varit en debatt inom politikens kretsar har nu blivit en bredare debatt som engagerar allt fler människor. Oavsett om debatten hålls i politikens finrum eller hemma runt matbordet landar slutsatsen ofta vid samma konstaterande: fastighetsägarna är de stora vinnarna medans hyresgästerna är de som lider mest av den rådande situationen. Det leder i sin tur till att det finns allt färre hyresfastigheter till salu. Samtidigt är de rådande hyresregleringarna skrivna så tidigt som på 1940-talet, något som ofta kritiseras då de inte är anpassade efter dagens marknadssituation.

Det är därför ingen hemlighet att det ofta är mycket lönsamt att vara fastighetsägare i Sverige i allmänhet och kring storstadsregionerna i synnerhet. I dessa områden finns det ännu färre hyresfastigheter till salu - vilket du kan läsa mer om i Verksamhetslokaler.se's senaste blogginlägg. Sammanfattningsvis är det kombinationen av ökade hyror, begränsat utbud av fastigheter på marknaden samt en låg ränta som gör fastighetsägarna till de stora vinnarna och hyresgästerna till de som gärna ser en förnyelse och förändring av såväl marknadssituationen i stort som specifikt i hyresregleringarna från 40-talet.

Även framöver förväntas marknaden vara tuff och präglad av en större efterfrågan än vad utbudet kan mätta. Många spår att efterfrågan på både bostäder och komersiella lokaler kommer hålla i sig, vilket upprätthåller den hårda konkurrensen och därmed prisnivån för hyresfastigheter till salu. Vill man bilda sig en enkel översikt över hur utbudet av hyresfastigheter till salu ser ut idag och läsa mer om det, kan man göra det på Verksamhetslokaler.se.

Avslutsningsvis skulle man behöva göra om på marknaden för att hitta en jämnare balans. Förutom att bygga fler bostäder och komersiella lokaler skulle en aktion mot de låga räntorna fördela "makten" i debatten och därmed påverka fastighetsmarknaden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar