torsdag den 8. juni 2017

Allt vanligare att kommuner lägger ut kommersiella fastigheter till salu

Läs om kommersiella fastigheter till salu bland kommunerna här
Anledningarna till att det läggs ut kommersiella fastigheter till salu i olika delar av vårt land är såklart olika - vad man dock kan konstatera är att det är ett växande fenomen bland Sveriges kommuner. Du kan läsa om detta och några av anledningarna bakom varför kommuner lägger ut kommersiella fastigheter till salu i det senaste blogginlägget på Verksamhetslokaler.se.

Kommuner i tuffare tider
Många av våra kommuner i Sverige äger ett flertal fastigheter inom den egna kommunen, vilka ofta är eftertraktade på grund av det geografiska läget eller för att de kommersiella fastigheterna är anrika. Detta gör att fastigheterna ofta värderas högt. Under de tider då kommuner har sämre ekonomiska förutsättningar kan en utväg för att få in pengar till kommunen vara att lägga ut några kommersiella fastigheter till salu. Ett exempel på en kommun som eventuellt kommer sälja kommersiella fastigheter med denna grund är Lunds kommun. Kommunen kan komma att tvingas sälja Saluhallen och/eller Stäket på grund av tuffare ekonomi, då de behöver spara in 300 miljonor kronor för att budgeten ska hamna i balans till år 2018.

Kommuner som vill utveckla områden
I vissa fall kan kommuner komma att lägga ut kommersiella fastigheter till salu då de inte själva upplever att de kan utveckla och underhålla ett specifikt område så bra som de vill. Det händer då att de vänder sig till privata aktörer, som ibland kan vara specificerade på just kommersiella områden, som kan köpa fastigheterna och på ett bättre sätt utveckla och underhålla området. Sundbyberg är ett exempel på en kommun som har tankarna på att lägga ut kommersiella fastigheter till salu just i detta syfte - och det ser då ut att gälla Garbohuset och den före detta Kötthallen med grannlokaler.

Det är inte bara kommuner som väljer att sälja av sina fastigheter, utan även privata bolag. Nedan hittar du länkar till olika städer i Sverige där du kan söka efter fastigheter till salu:
Kommersiella fastigheter till salu i Stockholm.
Kommersiella fastigheter till salu i Göteborg.
Kommersiella fastigheter till salu i Västerås.
Kommersiella fastigheter till salu i hela Sverige.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar