torsdag den 13. juli 2017

Många önskar hyra lokal i Stockholm - här är trenderna på marknaden

I tiden som följde finanskrisen i slutet av förra decenniet var tillväxten för hyresmarknaden av lokaler relativt låg. I perioden 2010 till 2015 var den mer precisa tillväxtnivån på 12,5 procent. Därefter har utveckling tilltagit rejäjt, som under första halvåret av 2016 där tillväxtnivån landade på hela 29 procent. En av förklaringarna till denna utveckling är den högkonjuktur som nu råder i många branscher och industrier och som både direkt och indirekt ökar efterfrågan av att hyra lokal i Stockholm. Verksamhetslokaler.se har därför skrivit i sitt senaste blogginlägg, som du kan läsa här, vilka trender som råder på marknaden för att hyra lokaler i Stockholm idag.

Högkonjukturen bidrar till en ökad efterfrågan av att hyra lokal i Stockholm.


 

Vill du hyra lokal i Stockholm? Här är trenderna som styr!

Det kan vara lätt att se naivt på marknaden för hyreslokaler i Stockholm och tro att det enbart är pris och hyra som styr vilka områden som är attraktiva och varför vi väljer som vi gör vad det gäller val av lokal. Men riktigt så enkelt är det inte. Marknaden av att hyra lokal i Stockholm styrs precis som de flesta andra marknader - av tillgång och efterfrågan. Men den är också känslig mot trender och andra faktorer som influerar och påverkar de som är på jakt efter att hyra lokal i Stockholm. Samtidigt som du spanar in utbudet av lediga lokaler i Stockhol på Verksamhetslokaler.se här, vill vi därför också passa på att belysa några av de styrande trenderna på marknaden just nu.

  • Digitalisering, globalisering och urbanisering är tre nyckelord för att beskriva hur klimatet på företagsmarknaden ser ut idag. Allt fler yrken och arbetsuppgifter digilitaliseras, vilket öppnar upp för en ökad globalisering. Det i sin tur främjar en urbanisering, då många företag ställer högre krav på faciliteter och omgivning för att möta de tekniska krav som krävs för att hänga med i digitaliseringsprocessen.
  • Med ambitionen om att locka de allra bästa talangerna på arbetsmarknaden har arbetsplatsen fått en större betydelse. Hur attraktiv lokalen är bestäms ofta utifrån kriterierna läge, utformning och karaktär. Många söker idag en arbetsplats som erbjudet det där lilla extra - vilket kan vara bra att tänka på om du går i tankar om att hyra en lokal i Stockholm.
  • I många förhandlingar idag ställs lite andra krav när man ska hyra lokal i Stockholm.
    Anledningen är att förändringstakten hos många företag ställer höga krav på stor flexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig till marknadens efterfrågan. Personliga relationer mellan hyresvärd och hyresgäst samt en löpande och lösningsorienterad dialog är därför nyckelord för vad många söker på hyresmarknaden idag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar