onsdag den 16. august 2017

Bristen på lokaler på Kungsholmen gör väg för innovation och nytänkande

Det är kanske inte direkt någon nyhet att det är brist på lokaler på Kungsholmen. Situationen är precis densamma som i övriga Stockholm, och i mångt mycket i övriga landet (om man ser till de större städerna). Det har lett fram till nya initiativ från många aktörer för att fortsätta med samma tillväxt och för att kunna möta det ökade utbudet på lokaler på Kungsholmen. Bland annat har detta medfört att man tagit beslut om nya lokaler för S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. För att vara mer exakt planeras det här en utbyggnad om cirka 29.000 kvadratmeter. Av dessa ska omkring 5000 kvadratmeter vara renovering av nuvarande fastighet, och resterande 24.000 kvadratmeter skall fördelas i två helt nya lokaler på Kungsholmen. Vidare skriver Verksamhetslokaler.se i sitt senaste blogginlägg att detta kommer resultera i en ökad kapacitet med cirka 6000 vårdtillfällen och en förlossningskapacitet som går från 79.000 till 100.000. En välkommen satsning, tror jag de flesta stockholmare skriver under på.

Det är inte bara sjukhuset som växer på Kungsholmen. Även Bonava har gått in med en större investeringen i den centrala stadsdelen. Projektet, som kommer landa på omrking 970 miljoner kronor, ska resultera i 182 nya bostäder och sju nya lokaler på Kungsholmen. Projektet har utåt sett komunicerats som Kristinebergs slottspark, då det är där investeringen sker. Även Folksam har valt att investera i lokaler på Kungsholmen. Detta då man förvärvade Riksarkivet i en affär som uppges ha varit värd 550 miljoner kronor. Där var säljarna Blackstone och Areim.

Önskar du också att flytta till Kungsholmen? Då kan du se alla just nu lediga lokaler på Kungsholmen här! I takt med att Kungsholmen har blivit mer populärt har det också blivit svårare att finna lediga lokaler. Det har i sin tur lagt vägen för fler att tänka innovativt och utanför ramarna för att möta den ökade efterfrågan på lokaler på Kungsholmen. Ett lysande exempel på detta är den Sverigefinska kyrkan som efter sin renovering av aulan planerar på att göra aulan tillgänglig för andra verksamheter och föreningar - just för att demokratisera tillgången till lokaler på Kungsholmen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar