onsdag den 30. august 2017

Hyresfastighet till salu – är det vad vi har att vänta oss?

Idag är vi inte särskilt vana vid att se skyltar med texten ”hyresfastighet till salu”. Indikationer pekar dock mot att detta kan komma att ändras i framtiden. Enligt en ny undersökning är hela 98% av fastighetsägare oroade över marknaden och hyresfastigheterna framtid, medan endast 2% inte anser att det finns ett direkt hot. Varför många redan börjat välja att lägga ut sin hyresfastighet till salu är på grund av oron över priser som stigit i en fart som avkastningen inte hunnit med i. Ett motargument som pekar på att denna oro är ogrundad är att den sammanlagda avkastningen under fjolåret låg på strax under 12% vilket tyder på fortsatt goda investeringsmöjligheter. Detta har lett till att färre fastighetsägare överväger att sätta upp sina skyltar med ”hyresfastighet till salu”. Ett starkt tecken på fortsatt förtroende för marknaden är Riksbyggens förvärv av hyresfastigheter från Helsingborghem i början av året. Helsingborg har visat ovanligt stark utveckling vilket lett till en optimistik syn på det stora förvärvet. Om du själv är på jakt efter hyresfastighet till salu i Helsingborg kan du påbörja sökandet snabbt och enkelt här.

Fortsatt i Helsingborgsområdet har en undersökning gjorts som visar på att ägande av hyresfatigheter förblir gynnsamt. Genomsnittshyran för en trerumslägenhet i området låg enligt studien på runt 6 400 kronor i månaden – en klart rimlig summa även i andra delar av landet. Det är dock först när man gräver djupare och jämför hyresutvecklingen med övrigt konsumentprisindex som det framgår att denna summa egentligen inte borde vara högre än 3 400 kronor per månad. Den reella hyran är således nästan dubbelt så hög som den borde enligt konsumentprisindex i allmämhet. Att äga en hyresfastighet är alltså på många sätt fortsatt en gynnsam affär – något som lett allt fler investerares blickar mot marknaden för hyresfastigheter till salu.


Vi på Bostadsdeal har tidigare berört ämnet ”hyresfastigheter till salu”. Du kan läsa hela det tidigare blogginlägget om just detta här. I det tidigare blogginlägget drog vi en del-slutsats om att framtiden kan komma att bjuda på ett smalare utbud och att investerare på så sätt skulle få svårare att finna lockande objekt. Så behöver inte längre vara fallet. Under förutsättningen att missnöjet mot avkastningen, på goda grunder eller ej, fortsätter stiga, kommer allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, eller också kommer fastighetsägarna välja att lägga ut hela fastigheten till försäljning. Framtiden för hyresfatigheter till salu är således oviss, även om det mesta pekar på att det fortsatt är en mycket gynnsamm marknad. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar