onsdag den 2. august 2017

Svårigheten att finna lokal i Stockholm sätter käppa i hjulet

Det är knappast någon hemlighet att det kan vara svårt att finna en lokal i Stockholm som är ledig och/eller tillgänglig. Ändå menar 14 procent av en grupp lokalägare i Stockholm - via en undersökning - att de inom en treårsperiod gärna byter lokal. Den vanligaste orsaken till varför de önskar byta lokal är att verksamheten växer och att de därmed behöver mer utrymme. Av de som hade sina lokaler inne i de centrala delarna av Stockolm ville mer än hälften (för att vara exakt; 53 procent) vid ett byte gärna stanna kvar i samma område/stadsdel som den nuvarande lokalen är belägen i. Letar du efter ny lokal? Eller intresserad av göra just - att byta upp sig till en större lokal? Då finner du alla just nu lediga lokaler i Stockhol här på Verksamhetslokaler.se.

Även en båt kan fungera som lokal i Stockholm.
I sitt senaste blogginlägg på Verksamhetslokaler.se tar man upp hur bristen på lokaler i Stockholm påverkar föreningslivet i huvudstaden. Läs hela inlägget här. Faktum är att det har gått så långt att man i början av året var tvungen att vidta mer eller mindre drastiska åtgärder. Det man gjorde var att man öppnade upp skolor, matsalar och aulor för att föreningslivet till mångt och mycket skulle kunna fortlöpa som vanligt. Det rör sig främst om studiecirklar, körer, musikspelande och andra aktiviteter som på så många plan är ett viktigt inslag i ett välmående och fungerande samhälle. Framförallt då det till stor utsträckning rör sig om unga människor och deras fritidssysselsättning är det oerhört viktigt att främja och stimulera den. Det är även ett viktigt inslag i den kulturella värdegrund som samhället till mångt och mycket vilar på. Alla ska ha rätt att göra vad de vill.

Det är dock inte bara mörker på marknaden för lokal i Stockholm. I en undersökning framgår det nämligen att många av de som har lokal i Stockholm idag är intressare att byta lokal någon gång inom de närmsta tre åren. Det innebär att det i vart fall skapas en viss ruljans på marknaden och att fler lokaler blir lediga. Likaså innebär den växande befolkningsmängden en större arbetskraft och därmed mer resurser och möjligheter för näringslivet att expandera och utvecklas. Framtiden ser med andra ord trots allt rätt ljus ut!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar